2018: Business for Good

De case voor inspiratie

Wat ons vandaag inspireert vinden we morgen vanzelfsprekend. Welke organisaties inspireren ons? Waar staan ze voor? Waarom inspireren zij wel en andere niet? De Inspirerende 40 beantwoordt deze vragen. Het centrale thema dit jaar is Business for Good – de ambitie om vanuit organisaties de wereld positief te veranderen. Hoe belangrijk we dat in Nederland vinden, is dit jaar nog duidelijker zichtbaar geworden. Inspirerende organisaties werken vanuit win-win: zij doen het goede en doen dat ontzettend goed. Een bijzonder product wordt ingezet als een middel om een bredere, vaak maatschappelijke ontwikkeling aan te jagen. Inspirerende organisaties werken vanuit positieve businesscases én aan positieve maatschappelijke cases. Met hun verhalen presenteren we dit jaar: de case voor inspiratie – het overtuigende bewijs dat inspiratie de basis is van groei

2018 samengevat in 10 highlights