4 IKEA

IKEA is al sinds de start van de Inspirerende 40 een vaste speler in de top van de ranking. En net zoals in 2013 en 2014 is de organisatie ook in 2017 weer de meest inspirerende organisatie van Nederland. Onder aanvoering van oprichter Ingvar Kamprad i …

1%
1
Totale score 1149,1

IKEA is al sinds de start van de Inspirerende 40 een vaste speler in de top van de ranking. En net zoals in 2013 en 2014 is de organisatie ook in 2017 weer de meest inspirerende organisatie van Nederland. Onder aanvoering van oprichter Ingvar Kamprad is er continu gewerkt aan creating a better everyday life for the many people. Het is een missie die meer sociaal-cultureel dan bedrijfsmatig is, en ook de komende generaties de uitdaging blijft. “Most things still remain to be done”, waar Kamprad al op hamerde in 1973, blijkt vandaag nog even actueel. We spraken met Shirley Jones, marketingmanager IKEA Nederland.

inspiratie in 360° perspectief

Een recente mindshift bínnen de IKEA-organisatie was om heel bewust verhalen te delen vanuit het ‘360-graden kijken’. Verhalen die verteld worden door eigen medewerkers. Niet over product, vorm of prijs, maar over waarom IKEA kiest voor bepaalde materialen of productielocaties. Of hoe IKEA kijkt naar en omgaat met duurzaamheid. Een geluk: IKEA heeft zicht op alle onderdelen in de keten en kan daaruit verhalen putten die inspirerend zijn. Vanaf de bron, de materialen en de distributie tot aan het eindproduct.

De reden om juist verhalen te delen is diepgeworteld: ‘Creating a better everyday life’ werkt volgens IKEA alleen als mensen het zélf doen. Zelf doen is daarmee onlosmakelijk verbonden met de missie. En de voedingsbodem voor een lerende organisatie. Waarbij opvalt dat IKEA daarbij geen onderscheid maakt tussen het leren van mensen binnen en buiten de organisatie: iedereen leert voortdurend. Met de 360-graden verhalen leer je niet alleen de achtergrond kennen van de IKEA- keten. De verhalen inspireren je indirect ook om anders te kijken naar de ‘keten’ van je eigen everyday life.

smart creativity

Het vertrekpunt van de gekozen missie blijft onaangetast en uitdagend. De inspiratiekracht van IKEA is terug te voeren tot de constante zoektocht naar oplossingen die klanten echt helpen. Slimme oplossingen die werken en passen bij het ‘Democratic Design’-principe (vorm, functie, kwaliteit, duurzaamheid en een lage prijs). Zo heeft men maanden gewerkt aan een LED-lamp die voor één euro te koop is. Alle creativiteit is benut om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven leveren en vooral ook zaken weg te laten. Datzelfde Democratic Design inspireert ook topdesigners zoals HAY, Piet Hein Eek en Tom Dixon tot samenwerking. Met maar één opdracht: ontwikkel een meubelstuk dat voor iedereen betaalbaar is.

fouten maken mag, graag zelfs

Een krachtig fundament van het succes van IKEA is haar cultuur. Kern van de cultuur is dat fouten maken juist mag. Om bestaande oplossingen ter discussie te stellen en op onconventionele wijze te denken, moet er ruimte zijn om fouten te maken. Dat stimuleert persoonlijke groei, ontwikkelt teams en daagt uit om nieuwe wegen te bewandelen. Het is een YES-company; binnen de kaders en richtlijnen nieuwe zaken ontwikkelen en de status quo uitdagen. Dat geeft verantwoordelijkheid en draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers. Inspirerend leiderschap wordt binnen IKEA gezien als een goede eigenschap voor iedereen, niet als rol van mensen in de top. Daarbij staan de waarden voorop in aanstelling en beoordeling en daarna pas kennis en ervaring. IKEA zet de mens centraal. Saamhorigheid in samenwerking (in het Zweeds Tillsammans) is de basis van vertrouwen.

verbinden om te creëren

IKEA weet wat je zoekt, wat in de markt resoneert en tracht daarop in te spelen. In Nederland bleek dat mensen wel willen veranderen maar vaak niet weten hoe. Het ‘zelf doen’-principe dat zo in het hart van de organisatie zit, bleek mensen te weerhouden. IKEA doorbreekt dit door de drempels te verlagen. Door klanten in een virtuele wereld zelf hun keuken te laten samenstellen. Of met de pas gelanceerde app ‘IKEA Place’ hun hele huis.

En in het tv-programma Designdroom op SBS6 worden mensen door interieurdesigners geïnspireerd tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden in alledaagse ruimtes als zolders, overlopen en slaapkamers. Waar IKEA ook gaat… Kamprad heeft de nuchterheid en soberheid goed verankerd. Inspiratie is hier gehuld in werkschoenen en overalls.