Waarom inspiratie

De kracht van inspiratie

 

Wat ons vandaag inspireert vinden we morgen vanzelfsprekend. Welke organisaties inspireren ons? Waar staan ze voor? Waarom inspireren zij wel en andere niet? De Inspirerende 40 beantwoordt deze vragen. Het centrale thema dit jaar is Business for Good – de ambitie om vanuit organisaties de wereld positief te veranderen. Hoe belangrijk we dat in Nederland vinden, is dit jaar nog duidelijker zichtbaar geworden. Inspirerende organisaties werken vanuit win-win: zij doen het goede en doen dat ontzettend goed. Een bijzonder product wordt ingezet als een middel om een bredere, vaak maatschappelijke ontwikkeling aan te jagen. Inspirerende organisaties werken vanuit positieve businesscases én aan positieve maatschappelijke cases. Met hun verhalen presenteren we dit jaar: de case voor inspiratie – het overtuigende bewijs dat inspiratie de basis is van groei.

Er valt nog veel te winnen voor Nederlandse organisaties. Zij worden door hun medewerkers gezien als waardevol, maar niet als vernieuwend. Ze zijn mensgericht, maar niet duurzaam. Ze leveren kwaliteit, maar zijn niet toonaangevend. Ze hebben visie, maar zijn niet origineel. En nog veel meer geldt dat leiders in Nederlandse organisaties medewerkers niet inspireren. Inspiratie creëert beweging. Die is nog lang niet overal. Maar het kan wel. De Inspirende 40 laat zien hoe.

De pijlers onder inspiratie

Om grip te krijgen op inspiratie doen we jaarlijks meerdere onderzoeken. Deze onderzoeken leveren de vier pijlers op onder inspirerende organisaties. Deze zijn al jaren hetzelfde, namelijk (1) visie, (2) organisatie, (3) product en (4) relatie.

waarom verdien jij mijn aandacht?

in 2018 gaat dit vooral over de mate waarin de organisatie duurzaam is, een maatschappelijke rol vervult en een authentieke visie heeft.

waarom zou ik je geloven?

in 2018 gaat dit vooral over de mate waarin de organisatie innovatief is en de toon zet.

waarom zou ik voor je kiezen?

in 2018 gaat dit vooral over de kwaliteit van producten.

waarom zou ik bij je blijven?

in 2018 gaat dit vooral over een rolmodel zijn en een constructieve relatie.

de onderzoeken van de Inspirerende 40 2018

De Inspirerende 40 is de jaarlijkse zoektocht naar de meest inspirerende organisaties in Nederland. De uitkomsten worden gebaseerd op grootschalige consumentenonderzoeken, casestudies, interviews en deskresearch. Dit initiatief van adviesbureau Synergie heeft als doel te begrijpen hoe organisaties groeien. Voor de Inspirerende 40 onderzochten wij welke organisaties inspireren, waarom en hoezij dat doen, en hoe dat zich ontwikkelt door de jaren heen.

Nederlander

FASE 3: onderzoek ranking
ranking van 75 genomineerden op de vier pijlers & algemene inspiratiescore. N = 2.153

FASE 2: nominaties - 75 organisaties
1 tot en met 40 van 2017. Vijf uit exploratief onderzoek (Coca-Cola, Red Bull, Seepje, Netflix, Vegetarische Slager). Vijftien ‘wild cards’ (Riksja Travel, Fitbit, The Body Shop, Patagonia, NS, Dove, Ace & Tate, Magnum, Starbucks, Van Moof, Plastic Whale, Yoni, Farm Brothers, Fairphone en Snappcar). Vijftien betalende participanten.

FASE 1: exploratief onderzoek
eigenschappen en namen van inspirerende organisaties. N=239 (inwoners van grote steden).

Onderzoek Inspirerende 40 Synergie

Millennials

FASE 3: onderzoek ranking
ranking van 71 genomineerden op de vier pijlers & algemene inspiratiescore. N = 1.801

FASE 2: nominaties - 71 organisaties
1 tot en met 40 inspirerende organisaties onder Nederlanders 2017. 23 uit exploratief onderzoek onder Millennials. Drie aanvullende organisaties door jongerencommunicatie-experts. Vijf betalende participanten.

FASE 1: exploratief onderzoek
eigenschappen en namen van inspirerende organisaties. N=245 (inwoners van grote steden).

Onderzoek Inspirerende 40 Synergie

Mensen van Inspiratie

FASE 3: onderzoek ranking
ranking van 48 genomineerden op vijf kenmerken & algemene inspiratiescore. N = 1.249

FASE 2: nominaties - 48 mensen
1 tot en met 42 Mensen van Inspiratie 2017. Zes uit exploratief onderzoek.

FASE 1: exploratief onderzoek
eigenschappen en namen van inspirerende mensen. N=262 (inwoners van grote steden).